12 sty

ODPRAWA CELNA A PRZEPROWADZKA POZA UE

Bardzo często spotykamy się w firmie z pytaniami dotyczącymi przeprowadzek z/do Polski na teren Norwegii lub Szwajcarii. Są też zapytania dotyczące Ukrainy, ale to temat na inną dyskusję.

O ile na terenie Unii Europejskiej cała dokumentacja dotycząca transportu/przeprowadzki kończy się na podpisaniu umowy i wystawieniu listu przewozowego przez kierowcę, o tyle sprawa jest trochę bardziej skomplikowana gdy transport dotyczy terenu Szwajcarii i Norwegii. Na marginesie: czy niedługo te zasady będą dotyczyć przeprowadzek do/z Anglii, w kontekście Brexit oczywiście?

Przepisy są w tej kwestii dosyć klarowne:

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:

  • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
  • należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości).
  • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Jednym z warunków zwolnienia pojazdu z cła ramach mienia przesiedleńczego jest zakaz odstępowania pojazdu przez 12 miesięcy dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce

Najważniejsza dla klienta jest jednak informacja, że z tytułu przeprowadzki poza teren Unii Europejskiej nie są pobierane żadne opłaty.

Wystarczy wypełnić tylko odpowiedni formularz i dokonać zgłoszenia do agencji celnej na granicy.

Firma Basmar usługę pomocy w przeprowadzkach poza teren UE ma także w swojej ofercie.

UWAGA WAŻNE: rzeczy nowe nie podlegają powyższym zasadom! Jeśli są to małe ilości na użytek własny, także można je przetransportować z naszą firmę BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Dodaj komentarz

ten + 5 =

BASMAR © All Rights Reserved.2023

Powered by HCS PROJEKT